0

Giảm Béo Hasaki

(8 sản phẩm)

Thẩm mỹ không xâm lấn
Giảm Béo Hasaki Chuyên Sâu Bắp Tay (10 buổi)
2 người mua
2 đánh giá
4.200.000 ₫
| 60 phút
Giảm Mỡ - Đào Thải Độc Tố Với Hasaki Slimming Treatment Đánh giá: giảm được cả những vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm Xem thêm
Thẩm mỹ không xâm lấn
Giảm Béo Hasaki Chuyên Sâu Vùng Đùi (10 buổi)
1 người mua
2 đánh giá
4.400.000 ₫
| 60 phút
Giảm Mỡ - Đào Thải Độc Tố Với Hasaki Slimming Treatment Đánh giá: giảm được cả những vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm Xem thêm
Thẩm mỹ không xâm lấn
Giảm béo Hasaki chuyên sâu 3 vùng (10 buổi)
52 người mua
2 đánh giá
8.000.000 ₫
| 180 phút
Giảm Mỡ - Đào Thải Độc Tố Với Hasaki Slimming Treatment Đánh giá: giảm được cả những vùng mỡ cứng, mỡ lâu năm Xem thêm